English  |  Afrikaans

Visie, Missie en Kernwaardes

Missie: 

Om die waarde in die voedselproduksie-waardeketting te onsluit: "Van die Plaas na die Vurk".

Visie: 

Ons is 'n vertikaal-geintergreerde groep. Ons kern fokus-areas is landbou-noodsaaklikhede en die handel van spesifieke goedere, ons voeg waarde by 'n hele reeks produkte wat as 'n resultaat daarvan geproduseer word, en verkoop hierdie produkte aan die vining-bewegende verbruikersgoedere-mark deur 'n geteikende mandjie goedere.

Ons streef daarna om besigheid op 'n volhoubare wyse te doen deur 'genesing van die grond' en ProGro-programme in ons kernbesigheid, deur ons wetenskaplike kennis te benut.

Ons is geografies gebasseer in Suidelike Afrika met kolle van uitbreiding in Sub-Sahara Afrika en Australië.

Ons ondernemingsgees wat gevestig is in ons besigheid, lei ons ook daartoe om ander besighede te ontgin wat nie in die landbousektor is nie, maar nietemin indirek verwant is daaraan. Hierdie geleenthede verteenwoordig unieke geleenthede vir uitnemende groei.

Kernwaardes: 

PRIMÊR
Integriteit
Moed
Goeie karakter

 

SEKONDÊR
Uitnemendheid
Kliënte-fokus / Diens
Vindingrykheid / Kreatiwiteit
Kwaliteit
Spanwerk