English  |  Afrikaans

Profiel & Geskiedenis

Profert het in 1999 ontstaan, toe drie hoogs ervare kunsmis bedryfkundiges besluit het om kragte saam te span, na AECI se ammonium- en ureum-aanleg in Modderfontein en ammonium-aanleg in Milnerton se deure gesluit is. Die dramatiese tekort aan die beskikbaarheid van stikstof wat vererger is deur hierdie sluitings, het 'n kritieke keerpunt verteenwoordig in die Suid-Afrikaanse kunsmisbedryf. Gedurende hierdie tydperk was die land afhanklik van invoere om in 50% van SA se stikstof-behoeftes te voorsien en dit het 'n geleentheid vir nuwe spelers in die bedryf geskep.

Profert het sy intrede tot die mark 18 maande lank beplan, en het ontstaan as ‘n gesamentlike onderneming tussen Senwes Beperk en drie individue met wye kennis van die kunsmisbedryf. Dit het niks minder as vyf jaar geneem vir Profert om hulself goed in die mark te vestig nie, en sedertdien het Profert gegroei om uiteindelik Profert Holdings te word.

Profert Kunsmis is steeds die kernbesigheid van Profert Holdings. Die maatskappy spesialiseer in korrel- en vloeibare kunsmis, wat die premium ‘Black’-reeks (Black UREA en Black DAP) insluit, 'n bio-organiese bedekte korrelkunsmis, en die vloeibare kunsmisreeks, Amplify. Profert het meng-aanlegte in al die provinsies in Suid-Afrika, wat 800 tot 1200 ton kunsmis per dag produseer.

Dit is algemene kennis dat die landboupraktyke van die verlede se belangrikste fokus eerder op opbrengs was as op voedingswaarde (kwantiteit eerder as kwaliteit). Produktiwiteit was uiteengesit in 'tonne per hektaar per jaar'. Profert Kunsmis het hierdie stelling vir hulself en hul kliënte herdefinieer as 'n mate van produktiwiteit wat uiteengesit word as 'voedingswaarde van voedsel per ton per hektaar per seisoen'.

Profert Holdings is vanjaar 13 jaar oud en oor die afgelope vyf jaar het dit uit sy nate gebars met uitstekende groei te danke aan 'n groot diversifikasie-strategie om besigheidsrisiko's te skans. Profert Holdings het in 19 eksterne maatskappye belê deur verskeie samesmeltings en verkryging- en vennootskap-ooreenkomste. Hierdie maatskappye sluit in:

Die gebiede waarop Profert Holdings hulself onderske iregoor die groep, sluit in: 

Kennis - wetenskaplik en markverwant
Profert Holdings onderskei hulself deur hul uitsonderlike volledige kennis van hul verkose mark, insluitende risiko’s, markneigings en - dinamieke, mededingers, en hul begrip van geuiterde en ongeuiterde behoeftes van hul klante, sodat hul kan reageer met die toepaslike insette en marktoegang tot produkte en oplossings.

Voortreflike produk - en diensaanbiedinge
Profert Holdings onderskei hulself deur relevante, vindingryke, gehalte produkte en diens-oplossings teen kompeterende pryse aan te koop en te ontwikkel, wat fokus op landbou-insette en marktoegang vir hul kliënte, wat meer doeltreffend en effektief gelewer word as hul mededingers, sodat die mark die voortreflike waarde kan benut wat deur hulle gelewer word.

Verhoudingsbestuur
Profert Holdings onderskei hulself deur die gehalte van hulle verhoudings met verskaffers en kliënte uit te bou, te onderhou en te verbeter, deur hulle vertroue en lojaliteit te verkry deur strategiese vennootskappe, gesamentlike ondernemings en wêreldklas diensvlakke, om die Profert handelsnaam te bou en hulle te posisioneer as 'n top keuse verskaffer.

Mensebestuur
Profert Holdings onderskei hulself deur 'n omgewing te skep vir vooruitgang en deur leierskap te bied wat talentvolle werknemers sal lok, intrek, ontwikkel en behou, wat die kernwaardes van die besigheid toepas om hul markposisie te verbeter en groeidoelwitte te bereik.